ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

       วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน            ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

News and ActivitiesOther