ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2565

       วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดตาก ดังนี้
       1. เวลา 10.30 น. ณ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       2. เวลา 14.00 น. ณ โครงการโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหน่วยสูบน้ำที่ 10 อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

       วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปเป็นประธานในพิธีบวชป่า หรือ การบวชต้นไม้ ณ หมู่บ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ร่วมกับชุมชนบ้านเลอตอ และข้าราชการในพื้นที่ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและติดตามงานของ    ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เป็นวันที่ 2

       วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปฏิบัติภารกิจดังนี้
       1. เวลา 09.50 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       2. เวลา 13.50 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       3. เวลา 16.00 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 อำเภอท่าตะโก จังหวัดชุมพร

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปฏิบัติภารกิจดังนี้
       1. เวลา 08.55 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       2. เวลา 13.45 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more