ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “การผลิตและพัฒนาครู” “การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ” และ “โครงการพัฒนา Soft Skilks  ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” จากนั้นพบผู้แทนนักศึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

News and ActivitiesOther