ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565

       วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
       เวลา 10.00 น. เดินทางไปโครงการขุดลอกแก้งลิงห้วยกล่ำน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

       วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายอำพน กิตติอำพน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปการขับเคลื่อนงาน 3 ปี ของการทำโรงเรียนให้เป็นบ้าน
หลังที่สอง และการเตรียมแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีที่ 4 ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย ฯ 14 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู  ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more