ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565

       วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
       เวลา 10.00 น. เดินทางไปโครงการขุดลอกแก้งลิงห้วยกล่ำน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

       วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายอำพน กิตติอำพน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปการขับเคลื่อนงาน 3 ปี ของการทำโรงเรียนให้เป็นบ้าน
หลังที่สอง และการเตรียมแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีที่ 4 ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย ฯ 14 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู  ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

News and ActivitiesOther