ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565

       วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 201
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther