สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวผู้ที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

     สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวผู้ที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็น พุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ขอให้ปฏิบัติดังนี้
     1. สามารถส่งโคมได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และเทียน ส่งในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
     2. โคมตราต้องมีหลอดไฟติดไปให้พร้อม โดยใช้หลอดไฟฟ้าที่มีกำลังไม่เกิน 25 วัตต์ ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ และขอให้มีสายไฟยาวประมาณ 2 เมตร พร้อมด้วยปลั๊กตัวผู้ชนิดกลมขนาดธรรมดาติดไปด้วย
     3. ขอให้มีบัตรพระนามหรือนามบัตร 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งติดที่โคมตราหรือเทียน อีกฉบับหนึ่ง ส่งพนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทั้งนี้ สามารถติดต่อสำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำนักพระราชวัง โทร. 02 6235500 ต่อ 2062 , 2064

โคมตรา เทียน วิสาขบูชา 15 พฤษภาคม 2565

News and ActivitiesOther