สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันพืชมงคล วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

     สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันพืชมงคล วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันพืชมงคล วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

News and ActivitiesOther