ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565

       วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี  พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ และดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther