ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565

       วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ณ อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther