วีดิทัศน์ เพลง “ในหลวงรัชกาลที่สิบ”

     บทเพลง “ในหลวงรัชกาลที่สิบ” ประพันธ์คำร้องและทำนอง พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล เรียบเรียงเสียงประสาน พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล ขับร้อง นาย ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ (นักร้องชนะเลิศฝ่ายชาย โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง สืบสานตำนานเพลง” ปี ๒๕๔๙) ขับร้องประสานเสียง นาย วิรัช อยู่ถาวร นางสาว พิมพ์พริมา วงษ์พรหม

Play Video about วีดิทัศน์ เพลง "ในหลวงรัชกาลที่สิบ"

News and ActivitiesOther