ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565

       วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี
เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชมงคลวชิรปัญญา ณ วัดทุ่งนาใหม่ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

News and ActivitiesOther