ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565

       วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ มจ.ภีศเดช รัชนี ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

       วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.15 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝน ณ เขื่อนเพชร อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

       เวลา 11.30 น. ลงพื้นที่ไปยังเขื่อนเพชร ติดตามการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

News and ActivitiesOther