ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2565

       วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.49 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปนดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตรที่กางเหนือพระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร อัญเชิญลงมาเพื่อบูรณะ ณ พระอุโบสถ วัดราชโอรสาราม
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

       วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการปิดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 35 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther