ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565

       วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก ปลา เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการออกหน่วยพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี

News and ActivitiesOther