ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565

       วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก อารักษ์ โรจนุตมะ ม.ว.ม., ป.ช., ภ.ป.ร.4 ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นประธานจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูง..กัญชงของแม่” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา
ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  

News and ActivitiesOther