ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565

       วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,380 ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 432, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 433, ทหารหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, ทหารหน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40, ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาส่วนหน้า,
อาสาสมัครรักษาดินแดน ปฏิบัติหน้าที่ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน ณ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 43 อำเภอนาทวี

       เวลา 10.30 น. ถวายเครื่องไทยธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ในการนี้พระสงฆ์ ได้ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดนาทวี อำเภอนาทวี

       เวลา 13.10 น. เชิญสิ่งของพระราชทานแก่โต๊ะอิหม่าม จำนวน 15 ถุง โอกาสนี้โต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และราษฎร ร่วมสวดดูอาร์ เพื่อถวายพระพร
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ มัสยิดบ้านพลีใต้ อำเภอนาทวี

       เวลา 14.13 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง จำนวน 65 ถุง ณ กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 433 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
       เวลา 15.20 น.  เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 30 ถุง ณ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจที่ 4305 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

News and ActivitiesOther