ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565

       วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. และวันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther