ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565

       วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1000 ชุด ณ พื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ