สำนักพระราชวัง ขอแจ้ง ปิดการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

สำนักพระราชวัง ขอแจ้ง ปิดการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น