ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565

       วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
และสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

       วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน  2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี 
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมและติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ห้วงวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565
ณ พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
       เวลา 09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ณ ห้องประชุมแกรนดิ์วิวฮอล์ 1-2  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

       เวลา13.30 น. งานแถลงข่าว งานโครงการหลวง 2565  ณ สวนพันธุ์ไม้โครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

News and ActivitiesOther