สำนักพระราชวัง ขอแจ้ง ปิดการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำนักพระราชวัง ขอแจ้ง ปิดการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน ๑๒ พ.ย ๒๕๖๕

News and ActivitiesOther