ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2565

       วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2565  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เฝ้าส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
       เวลา 11.45 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินถึงสโมสรอ่างขาง ทรงฉายพระรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับเจ้าหน้าที่
บริเวณด้านหน้าสวน 80 และพระราชทานดำรัสแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ภารกิจคณะองคมนตรี
ภารกิจคณะองคมนตรี

ต่อจากนั้น นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ขอบคุณและให้โอวาทกับเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ภารกิจคณะองคมนตรี

News and ActivitiesOther