ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565

       วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี “ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย – วชิราวุธวิทยาลัย” ครั้งที่ 28 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งขาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

       วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

News and ActivitiesOther