กรุงเทพมหานคร เปิดใช้งานอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน 1 ม.ค. 66 พร้อมรับนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง

     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดใช้อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผลการประชุมพิจารณาร่วมกันพร้อมเปิดใช้อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานในวันที่ 1 มกราคม 2566 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระบรมมหาราชวัง ซึ่งในปัจจุบันโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชได้เปิดใช้งานแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในส่วนอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานอยู่ระหว่างการทดสอบงานระบบต่าง ๆ โดยพื้นที่ภายในอุโมงค์สามารถรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวได้ประมาณครั้งละ 2,500 คนทั้งนี้ในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในเบื้องต้นจะใช้เจ้าหน้าที่และจิตอาสา รวมถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจควบคุมดูแลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการในอุโมงค์ฯ ตามจำนวนที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีการเตรียมแผนรองรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินและส่งต่อผู้ป่วย โดยศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ได้ประสานกับโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลใกล้เคียง พร้อมจัดให้มีห้องพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นภายในอุโมงค์ และจะมีจุดติดตั้งเครื่อง กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator :AED) รองรับกรณีฉุกเฉินด้วย
ในส่วนของการป้องกันอาชญากรรมพื้นที่ภายในอุโมงค์และบริเวณโดยรอบ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.พระราชวัง สน.ชนะสงคราม ตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่เทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนธิกำลังร่วมกัน โดยจัดตั้งเป็นกองอำนวยการร่วมฯ อำนวยความสะดวก และดูแลความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยเฝ้าระวังผ่านระบบกล้องวงจรปิด( CCTV) ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในอุโมงค์และพื้นที่โดยรอบ
     ทั้งนี้ภายในอุโมงค์มีระบบระบายอากาศ ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงอัตโนมัติ เครื่องตรวจจับควัน ป้ายทางออกฉุกเฉิน ถังดับเพลิง อย่างครบถ้วน โดยจะมีการซักซ้อมแผนอพยพคนในกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอต่อไป สำหรับระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงได้เตรียมความพร้อมวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองรองรับหากเกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉินของระบบสายส่งไว้เรียบร้อยแล้ว
     ส่วนการสนับสนุนการให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชน จะให้เจ้าหน้าที่จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานเขตพระนคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวัง อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์แนะนำนักท่องเที่ยวในการเข้าใช้อุโมงค์และเข้าชมพระบรมหาราชวัง ในส่วนการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจะใช้ถังขยะแบบห่วงและถุงพลาสติกใส จัดวางในจุดที่กำหนดอย่างเหมาะสม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถสังเกตวัตถุต้องสงสัยได้ง่าย และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดแนะนำการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกต้อง รวมถึงจะมีการเก็บมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอในเวลาที่กำหนด ซึ่งการเตรียมการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเข้าใช้อุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานและเข้าชมพระบรมหาราชวังได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
     ทั้งนี้ในการเปิดใช้อุโมงค์ในวันที่ 1 ม.ค. 66 จะปิดการจราจรถนนหน้าพระลานตลอดทั้งวัน โดยในวันดังกล่าว สำนักพระราชวัง ได้เตรียมสถานที่ไว้ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.royaloffice.th/2022/12/23/ปฏิทินหลวง-2566/ และวันที่ 2 ม.ค. 66 เป็นต้นไป จะปิดการจราจรถนนหน้าพระลานเฉพาะเวลา 08:00 – 16:00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมหาราชวัง  โดยสามารถจอดรถได้ที่ท้องสนามหลวง
     ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เปิดใช้งานอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลาน 1 ม.ค. 66 พร้อมรับนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง

News and ActivitiesOther