พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
Play Video about พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566

News and ActivitiesOther