สำนักพระราชวัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

     สำนักพระราชวัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สามารถดาวน์โหลด ดูรายละเอียดการสมัครจากคิวอาร์โค้ด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๒๔-๙๔๗๑ ๐๒-๖๒๓๕๕๐๐ ต่อ ๓๔๐๘