ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

       วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานองคมนตรีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรม ครบ 4 ปี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther