ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566

       วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 20.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และภริยา ร่วมรับประทานอาหารค่ำเนื่องในโอกาสที่ พลเรือเอก Enrico Credendino
ผู้บัญชาการกองทัพเรืออิตาลี เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ถนนสีลม ซอย 19 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร