ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี  ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

       จากนั้น ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้
       1. เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

       2. เวลา 14.45 น. โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

       3. เวลา 16.00 น. โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

News and ActivitiesOther