ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 11 – วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566

       วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

       วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ
ฯพณฯ ประธานองคมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศพระนิสิตทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับ
พระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565 การนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมด้วย ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

       วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา มีรายละเอียดดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
       2. รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 – การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
       3. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
       4. พบผู้แทนนักศึกษา
       5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

       วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมการประชุมและติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

       เวลา 13.30 น. พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมคณะกรรมการจัดสัมมนานานาชาติ ฯ  (The Royal Project International Conference) ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

ภารกิจคณะองคมนตรี

News and ActivitiesOther