พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำซัมซัม (น้ำศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม) แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ หน่วยราชการในพระองค์

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำซัมซัม (น้ำศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม) จากนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ หน่วยราชการในพระองค์ ที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานน้ำซัมซัม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์


News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more