สำนักพระราชวัง แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

     TUESDAY, JULY 25, 2023 THERE WILL BE A ROYAL RELIGIOUS CEREMONY OF ORDINATION THE GRAND PALACE AND THE EMERALD BUDDHA TEMPLE WILL NORMALLY BE OPEN FROM 8.30 a.m. – 3.30 p.m. BUT THE CHAPEL ROYAL WILL BE CLOSED ALL DAY