ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 19 – วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566

       วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุน
การศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ดังนี้
       1.โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์
       2.โรงเรียนบ้านดงเสลา อำเภอศรีสวัสดิ์
       3.โรงเรียนวัดถ้ำองจุ อำเภอศรีสวัสดิ์
       4.โรงเรียนบ้านโป่งหวาย อำเภอศรีสวัสดิ์

 

       วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จีงหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
       1. โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น อำเภอไทรโยค
       2. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อำเภอไทรโยค
       3. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อำเภอไทรโยค
       4. โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี อำเภอทองผาภูมิ

       วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนในเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
       1. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี
       2. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ อำเภอสังขละบุรี

       วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร

       วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.30 น.พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “วิจิตร@เชียงใหม่ สีสันแห่งเส้นแสง น้ำพุร้อนสันกำแพง
โครงการตามพระราชดำริ” ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

       วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.11 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวน 1,924 ชุด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลน้ำจืด การนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรี จำนวน 5 ชุด
       เวลา 14.04 น. เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 775 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนครนพิทยาคม การนี้ ได้ลงพื้นที่
เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 5 ชุด

       วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์
ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3 ณ สิริบูรพาธรรมสถาน ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

News and ActivitiesOther