ภาพยนตร์สารคดี ๖๐ ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโดยบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด ตอนที่ ๓ ความหลากหลายของนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

ตอนที่ ๓ ความหลากหลายของนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

      ชีวิตของ บิว เด็กชาวมานิที่อาศัยอยู่ในป่า พร้อมกับความฝันอันยิ่งใหญ่ที่อยากจะอ่านออกเขียนได้ และอยากเป็นพยาบาลเพื่อมารักษาครอบครัวและชนเผ่าของตน และ อัษ เด็กที่ครอบครัวมีกัน ๗ ชีวิต ความยากจนเป็นอุปสรรคอันสำคัญในชีวิต มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ๑ ห่อ ต้องแบ่งกันกินกับน้อง ๆ แม้อยากเรียน หนังสือแต่ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากต้องช่วยแม่เลี้ยงน้อง โดยทั้ง บิว และ อัษ ได้รับโอกาสให้ไปเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ มีที่พัก และไม่เสียค่าใช้จ่าย บิว สามารถสอบติดพยาบาลตาม ความฝันของตนได้ และน้อง ๆ ของอัษ ก็ได้เรียนหนังสือ ไม่ต้องอดมื้อกินมื้ออีกต่อไป และยังมีเด็กที่ขาดโอกาส อีกมากมาย ปัจจุบันก็ยังคงเรียนอยู่ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนแห่งโอกาสเพื่อเติมเต็มอนาคตของตนเอง

Play Video about ภาพยนตร์สารคดี ๖๐ ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโดยบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด ตอนที่ ๓ ความหลากหลายของนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์