ภาพยนตร์สารคดี ๖๐ ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโดยบริษัท ทรู วิชั่นส์ ตอนที่ ๔ ชีวิตนักเรียนในโรงเรียนประจำ

ตอนที่ ๔ ชีวิตนักเรียนในโรงเรียนประจำ

     ครูกวาง ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ต้องมาสอนที่โรงเรียนประจำที่อยู่ห่างไกลเป็นครั้งแรก โดยคิดว่าตนเองจะอยู่แค่เพียงปีเดียว จนเจอกับ ครูแพร ที่สอนประจำอยู่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคำแนะนำ ข้อคิด และทำให้ครูกวางให้เรียนรู้วิถีชีวิตเด็ก ๆในโรงเรียนประจำ ต้องตื่นเช้ามาออกกำลังกาย ความมีระเบียบวินัย การดูแลกันแบบพี่น้อง ได้เรียนทั้งวิชาการวิชาชีพ และวิชาชีวิต ซึ่งเด็กบางคนต้องช่วยครอบครัวทำงาน ทำให้ไม่มาเรียนหนังสือ ด้วยความเป็น ครู ในโรงเรียนประจำ ต้องไปเยี่ยมผู้ปกครองที่บ้านของเด็ก เพื่ออธิบายให้เห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาโดย ครูกวาง ได้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นครูในโรงเรียนประจำ ทำให้ตัดสินใจที่จะมาสอนประจำอยู่ที่โรงเรียนนี้

Play Video about ภาพยนตร์สารคดี ๖๐ ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโดยบริษัท ทรู วิชั่นส์ ตอนที่ ๔ ชีวิตนักเรียนในโรงเรียนประจำ

News and ActivitiesOther