ภาพยนตร์สารคดี ๖๐ ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโดยบริษัท ทรู วิชั่นส์ ตอนที่ ๕ บทสัมภาษณ์นักเรียนทุนพระราชทานฯ

ตอนที่ ๕ บทสัมภาษณ์นักเรียนทุนพระราชทานฯ

     นักเรียนตัวอย่าง ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นต่อไป แทค จากเด็กที่เคยหลงผิดทดลองและค้ายาเสพติดจากการชักชวนของรุ่นพี่แถวบ้าน บาส จากเด็กที่เคยกระทำความผิดต้องอยู่ในสถานพินิจถึง ๑ ปี ไม่มีที่ไหนรับเรียนหนังสือ ดาว จากเด็กชนเผ่าปกาเกอะญอ ที่เดินเท้าเปล่า ๑๔ กิโลเมตร เพื่อไปเรียนหนังสือ เบญ จากเด็กชนเผ่าเย้าไม่มีครอบครัวส่งเสียเลี้ยงดู กังวลกับอนาคตของตนเอง และ รศ.ดร. คุณหญิงอารมณ์ บุคคลที่เคยประสบพายุแฮเรียต เมื่อปี ๒๕๐๕ สู่นักเรียน ทุนพระราชทานฯ จบปริญญาเอก จาก เด็กที่ขาดโอกาส กลายเป็น เด็กที่ได้โอกาส เมื่อมาเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และได้รับทุนพระราชทานฯ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ สามารถกำหนดเส้นทางชีวิต ของตนเองได้ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

Play Video about ภาพยนตร์สารคดี ๖๐ ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโดยบริษัท ทรู วิชั่นส์ ตอนที่ ๔ ชีวิตนักเรียนในโรงเรียนประจำ

News and ActivitiesOther