ตอนที่ 1 : โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า รักษาลำน้ำสายสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่

ตอนที่ 1 : โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า รักษาลำน้ำสายสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่

Play Video about ตอนที่ 1 : โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า รักษาลำน้ำสายสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่

News and ActivitiesOther