สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

              สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวัน “วันนวมินทรมหาราช” พุทธศักราช ๒๕๖๖


News and ActivitiesOther