พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

          วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 17.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
          – พลตรี โกตซีเลเน มอราเค (Major General (Rtd) Gotsileene Morake) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบอตสวานาประจำประเทศไทย
            ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบอตสวานาประจำประเทศไทย พลตรี โกตซีเลเน มอราเค ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบอตสวานาประจำญี่ปุ่น ด้วย

          – นางชีร์เลย์ เดนนิเซ อากิลาร์ บาร์เรรา (Mrs. Shirley Dennise Aguilar Barrera) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย
            ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย นางชีร์เลย์ เดนนิเซ อากิลาร์ บาร์เรรา เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐกัวเตมาลา รับผิดชอบภารกิจด้านการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การท่องเที่ยวและการค้าต่างประเทศ
มาก่อน

           – นายดาริอุส ไกดีส (Mr. Darius Gaidys) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย
             ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย นายดาริอุส ไกดีส ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วย

          – นายวะลีด อะบู อะลี (Mr. Walid Abu Ali) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทย
             ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายวะลีด อะบู อะลี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซีย ด้วย

           – นายอาร์ตูร์ ดมอฮอฟสกี (Mr. Artur Dmochowski) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย
             ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย นายอาร์ตูร์ ดมอฮอฟสกี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำมอนเตเนโกร มาก่อน

           – นายเฟเดริโก อัลเบร์โต กูเอโย กามิโล (Mr. Federico Alberto Cuello Camilo) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันประจำประเทศไทย
             ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันประจำประเทศไทย นายเฟเดริโก อัลเบร์โต กูเอโย กามิโล ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโดมินิกันประจำสาธารณรัฐเกาหลี ด้วย

News and ActivitiesOther