ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 – วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2566

       วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายแอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเซิล (Mr. Ernst Wolfgang Reichel) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานองคมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร

327166_0

       วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. คณะองคมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ตัวแทนสำนักงานองคมนตรี
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 

       คณะองคมนตรี วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

       เวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

       วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
       เวลา 10.30 น. เดินทางถึงโครงการทำนบดินห้วยป่าดำ และพัฒนาแก้มลิงหนองผาพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

       เวลา  14.00 น. เดินทางถึงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

       เวลา 19.00 น. เป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาน้ำมันเมล็ดคามิเลียและน้ำมันพืชอื่น อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย

       วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
       เวลา 13.30 น. ประชุมการดำเนินการภายใน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

       เวลา 15.30 น. ติดตามงานก่อสร้างและตรวจเยี่ยมพื้นที่จุดต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมอบรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
       เวลา 11.00 น. เดินทางถึงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโจ้โก้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง
6 หน่วยงาน จำนวน 56 ถุง มอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนหน่วยงานความมั่นคง และรับฟังบรรยายสรุปด้านความมั่นคง

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
       เวลา 09.00 น. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมการเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

       เวลา 13.30 น. เดินทางออกจากโครงการโรงเรือนแลกป่า บ้านแม่หละคี

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทริก เฮมเมอร์ (Mr. Patrick Hemmer) เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ณ ห้องรับรอง ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 19.20 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิไทยเป็นประธานงานมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี 2566 ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 3
ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.50 น. พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เชิญแจกันดอกไม้ของคณะองคมนตรี และเช็คทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 ณ วังศุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชน
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       เวลา 13.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่ “คนดีศรีนครินทร์” พ.ศ. 2565 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การศึกษากับการสร้างคนดี
ให้กับบ้านเมือง” ณ หอประชุม 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

       วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปชมการแข่งขันม้านัดพิเศษชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 64 ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร