สำนักพระราชวัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๕ เมษายน ๒๕๖๗

สำนักพระราชวัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๕ เมษายน ๒๕๖๗


News and ActivitiesOther