พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗
พระราชทาน บัตรพระราชทานพรปีใหม่ 2567
พระราชทาน บัตรพระราชทานพรปีใหม่ 2567

News and ActivitiesOther