ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 19 – วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567

         วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 08.45 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

       เวลา 09.30 น. ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

       จากนั้นเวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุโรงงานพลุระเบิด ณ วัดโรงช้าง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

       เวลา 14.00 น. เดินทางไปดูพื้นที่ที่ประสบเหตุโรงงานพลุระเบิด ณ โรงงานผลิตพลุ หมู่ที่ 3 บ้านศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 “กระบี่เกมส์” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

       วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 08.45 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิ ฯราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

       เวลา 13.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       เวลา 13.45 น. ตรวจเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

       วันพุธ ที่ 24 มกราคม 25667 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในการประชุม ฯ พร้อมด้วย
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กรรมการมูลนิธิพระดาบส ร่วมประชุมพิจารณาบำเหน็จบุคลากรมูลนิธิพระดาบส ประจำปี 2566 และงบประมาณ ประจำปี 2567
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบส อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

       วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้
       1.เวลา 13.00 น. ณ รร.ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง อำเภอแม่ลาน้อย

       2. เวลา 15.30 น. ณ รร.บ้านอมพาย อำเภอแม่สะเรียง

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประธานพิธีเปิดโครงการ การขนส่งผลิตผลโครงการหลวงสู่ภาคใต้ ประชุมและติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมกราคม 2567
       เวลา 10.00 น. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การขนส่งผลิตผลโครงการหลวงสู่ภาคใต้

       เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเดือนมกราคม ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม (หน่วยงานภายใน) และ แบบ Online (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยตอง อำเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่

       วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมและติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวง
ประจำเดือนมกราคม 2567
       เวลา 09.00 น. ประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
ชนกาธิเบศรดำริ รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม และ แบบ Online (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

       เวลา 14.00 น. ประชุมติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
                 • เสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดย นายอลงกต สมฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
                 • ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่
                 • เยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์ฯ ตีนตก และการรื้อถอนบ้านพักรับรอง

       วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี  ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

       วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธี “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 1 จัดโดย
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
28 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

       จากนั้น ตรวจเยี่ยมฝายแกนดินซีเมนต์ ที่ ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นฝายที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการจัดทำฝายที่สามารถเก็บกักน้ำเพื่อสำรองน้ำสำหรับแหล่งน้ำชุมชน

       วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทาเหนือวิทยา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

       วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประธานพิธีเปิดอาคารหอศิลปหัตถกรรมบนพื้นที่สูง
และงานสีสันพรรณไม้โครงการหลวง 2567
       เวลา 09.00 น. พิธีการเปิดอาคารหอศิลปหัตถกรรมบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

       เวลา 10.45 น. พิธีเปิดงานสีสันพรรณไม้โครงการหลวง 2567 ณ แปลงรวบรวมพันธุ์ไผ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่          

       วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิ ฯราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

       เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบางขวาง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

       เวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยมสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

News and ActivitiesOther