พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน ณ สนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

          วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 18.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน ณ สนามจักรยาน
“สราญจิตมงคลสุข” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดทรงจักรยาน เสด็จพระราชดำเนินไปยังลู่ปั่นจักรยาน ทรงบีบแตรสัญญาณปล่อยจักรยานในสนามจักรยานเป็นปฐมฤกษ์ แล้วทรงจักรยานร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ ฯ ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดพิจิตร รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ด้วยระยะทาง 1 รอบสนาม หรือ 10.28 กิโลเมตร เสร็จแล้ว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ (BMX)
ซึ่งมีจุดสตาร์ทของสนามที่ระดับความสูง 5 เมตร ทรงจักรยานผ่านลูกระนาดในระดับที่ต่างกันแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ด้วยความสนพระราชหฤทัย ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการปั่นจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ประเภทชาย และประเภทหญิง แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการสาธิตการปั่นจักรยานขาไถสำหรับเด็กเล็ก
ณ สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็กเล็ก (Balance Bike) ซึ่งเป็นสนามที่ออกแบบที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 1 – 6 ปี สามารถขึ้นลงเนินได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีทางเรียบสำหรับเด็กที่ยังขาดความมั่นใจการขี่จักรยานเพื่อฝึกฝนเบื้องต้นด้วย ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามปั๊มแทร็ก (Pumptrack) ซึ่งเป็นสนามที่สามารถรองรับกีฬาได้หลากหลายชนิด เช่น จักรยาน และสเก็ตบอร์ด เพื่อใช้ฝึกทักษะ
ต่อยอดกีฬาในระดับที่สูงขึ้น ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ขณะทรงจักรยานที่สนามปั๊มแทร็ก พร้อมกับทรงปรบพระหัตถ์พระราชทานกำลังพระราชหฤทัยให้แก่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน ณ สนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน ณ สนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน ณ สนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน ณ สนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน ณ สนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน ณ สนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน ณ สนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน ณ สนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน ณ สนามจักรยาน “สราญจิตมงคลสุข” อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

News and ActivitiesOther