พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นครไชยบวร ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

          วันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 15.01 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นครไชยบวร ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นครไชยบวร ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นครไชยบวร ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นครไชยบวร ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นครไชยบวร ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นครไชยบวร ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

          พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร เป็นอาคารรูปมณฑป 2 ชั้น จัดสร้างโดยพระครูพิบูลธรรมเวท (หลวงพ่อเปรื่อง) ร่วมกับชาวบ้านตำบลบางคลาน ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือ โดยได้รับความร่วมมือจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุโขทัย
ในการดำเนินการจัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่พบในเมืองนครไชยบวร เมืองของพระยาโคตระบองเทวราช เมื่อราวปีพุทธศักราช 1400 ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
อาณาจักรยางหรือโยนก อาณาจักรโคตรบูรณ์ อาณาจักรทวารวดีถึงปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนที่สนใจได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดพิจิตร

News and ActivitiesOther