สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

     THE BUREAU OF THE ROYAL HOUSEHOLD WOULD LIKE TO ANNOUNCE THE OPENING OF THE GRAND PALACE SONGKRAN 13 – 15 APRIL 2024 AS FOLLOWS:
     13 – 14 APRIL 2024
      – THE GRAND PALACE, THE EMERALD BUDDHA TEMPLE AND THE ROYAL PANTHEON WILL BE OPEN FROM 8 a.m. UNTIL 5 p.m.
     15 APRIL 2024
      – THE GRAND PALACE WILL BE CLOSED
      – THE EMERALD BUDDHA TEMPLE AND THE ROYAL PANTHEON WILL BE OPEN FROM 8 a.m. UNTIL NOON (ENTER THE TEMPLE THROUGH SAWASDISOPA GATE, OPPOSITE THE MINISTRY OF DEFENCE)
      – THE CHAPEL ROYAL WILL BE CLOSED ALL DAY

     PLEASE DRESS APPROPRIATELY, FOR ENTERING THE ROYAL PANTHEON NO JEANS ARE ALLOWED AND LADIES MUST WEAR A DRESS OR SKIRT


News and ActivitiesOther