ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน – วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567

       วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราขกุมาร ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับ        มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 47 ชุด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนาใหม่ 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

       วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย         เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ห้องประชุมชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี ในการนี้ มีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา   และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมในพิธีดังกล่าว

       วันที่ 30 เมษายน 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 10 ราย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther