นถปภ.รอ.

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์
พระที่นั่งอัมพรสถาน ๙๐๔
ถนน นครราชสีมา แขวง ดุสิต
เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐