ภาพประทับใจ จิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9