ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัติยราชนารี จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัติยราชนารี จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒